Terapia rázovou vlnou

Rázové vlnyBTL – 5000 power

V našom Artrocentre poskytujeme novú a účinnú liečbu bolesti pohybového aparátu liečbu rázovou vlnou ESWT (extracorporealshockwavetherapy).

Rázová vlna je tvorená z krátkej fázy nárastu energie charakterizované nárastom tlaku na tkanivo, a potom omnoho dlhšou fázou poklesu.
Terapia rázovou vlnou je určená na liečbu úponových bolestí, bolestí mäkkého tkaniva v blízkosti kostí, bolestivých zápalov, kalcifikátov a svalových spazmov.
Účinnosť tejto metódy podľa skúseností a štúdií, ktoré prebehli v Nemecku a Švajčiarsku, je okolo 95 %.
Liečbu vykonávame prístrojom s najlepšími špecifikáciami na trhu. Ide o liečbu rázovou vlnou s použitím tlaku do 5 barov a vysokej frekvencie až 22 Hz.

Aké konkrétne problémy rieši táto liečba?

Najčastejšie indikácie
 1. Tenisový a golfový lakeť (1,3)
 2. Bolesti v oblasti ramenného kĺbu (2)
 3. Kalcifikáty rotátorovej manžety ramena (2)
 4. svalove spazmy chrbtice
 5. úponové bolesti v okolí bedra: trochanter, triesla (4)
 6. úponové bolesti väzov kolena
 7. Skokanské a bežecké koleno (5,6)
 8. Bolesť a tlak v predkolení
 9. zápal Achilovej šľachy (7)
 10. ostroha pätovej kosti (8)

Ďalšie indikácie:

 • myofasciálne bolestivé syndrómy, kedy bolesť je spôsobená poruchou svalovej činnosti
 • funkčné problémy chrbtice ako sú: recidivujúce bolesti v driekovej oblasti, lumboischiadický syndróm, blokády chrbtice, bolesti krčnej chrbtice, bolesti ramenných kĺbov,
 • migrény či závraty,
 • stavy po zlomeninách kostrče
 • zápaly miechových nervov
 • poškodenia medzistavcovej platničky
 • postraumatické stavy

Ako prebieha liečba rázovými vlnami?

Ide o časovo nenáročná ambulantná liečbu.Liečba zvyčajne zahŕňa 5 až 10 sedení, každé po 7 dňoch v priestoroch našej fyzioterapie Artrocentra- Ortopédia inak.
Doba jedného sedenia je približne 10 minút.

Aké sú kontraindikácie tejto liečby?

Liečba rázovými vlnami má iba minimálne vedľajšie účinky. Vedľajším účinkom môže byť mierne začervenanie pokožky v mieste aplikácie, prípadne pocit necitlivosti alebo svrbenia pokožky. Počas aplikácie alebo po nej môže pacient pociťovať bolesť.

Sú aj prípady, kedy sa liečba rázovou vlnou neodporúča:

 • poruchy zrážania krvi
 • psychické poruchy
 • onkologickí pacienti
 • tehotenstvo (v blízkosti plodu)
 • nad nervom a kŕčovými žilami
 • pri liečbe kortikoidmi v posledných 2 dňoch
 • pri RTG terapii
 • nesmie sa aplikovať nad oblasťou pľúc a čriev

Upozornenie!!!

Pokiaľ máte v tele kardiostimulátor alebo iné mechanické zariadenie na podporu Vašich životných f., obstarajte si potvrdenie o testovaní kompatibility s rázovou vlnou u svojho lekára!!!

Ako vlastne rázová vlna funguje?

Funguje na základe veľmi krátkeho impulzu tlaku s obrovskou intenzitou zameraného na miesto liečby, čím:

 • Narušuje a rozpúšťa vápenaté usadeniny v šľachách a úponoch
 • Zlepšuje prekrvenie a zvyšuje látkovú výmenu v postihnutej oblasti
 • Pri jazvách dochádza k aktivácii buniek produkujúcich väzivové tkanivo čím sa zvyšuje tvorba kolagénu a ďalších bielkovína dochádza k regenerácii postihnutého tkaniva
 • Znižuje napätie v tkanivách čím stimuluje protizápalový proces a tlmí bolesť
 • V konečnom dôsledku tento proces vedie k zmierneniu bolestí s účinnosťou až 95%
 • S ústupom bolestí sa výrazne zlepšuje pohyblivosť

Mechanizmus účinku

 • Rázové vlny pôsobia na bunečnú membránu. Dochádza k zablokovaniu receptorov bolesti, ktoré nemôžu vysielať signály bolesti.
 • Rázové vlny stimulujú receptory bolesti tak, že naopak vysielajú vysoký počet nervových impulzov. Na podklade vrátkového efektu je vedenie bolestivých signálov do centrálneho nervového systému zablokované.
 • Rázová vlna mení chemické prostredie v tkanivách, prostredníctvom voľných radikálov, a tým dochádza k uvoľňovaniu látok tlmiacich bolesť.

Obecne môžeme rozdeliť účinky ESWT na:

Fyzikálne:

porušenie vápnikových obalov

Biologické:
 • metabolický účinok (zvýšenie základnej aktivity buniek)
 • cyto – proliferatívny účinok (podpora množenia buniek, np. pri obnove tkaniva)
 • analgetický účinok ( protibolestivý)

Počas aplikácie rázovou vlnou sú bolestivé signály vedené elektricky, čím sa dochádza ku stimulácii chemických procesov na synaptických zakončeniach. V priebehu terapie vznIká akýsi vzor priestorového a časového podmieneného stimulu, ktorý sa ukladá v synapsiách do pamäte vo forme dlhodobej modifikácie.
Patologické spojenie medzi BOLESŤOU A SVALOVÝM TÓNUSOM je prerušený aplikáciou rázových vĺn a tým je umožnený návrat k fyziologickému pohybovému vzoru Následne dochádza ku normalizácii svalového tónusu. V samotných tkanivách dochádza k podpore zápalového procesu,ktorý výrazne podporuje obranyschopnosť organizmu. Vznikajú oxidy dusíka, ktoré spôsobujú vazodilatáciu (rozšírenie ciev ), prekrvenie tkaniva a tvoria sa nové kapiláry. Súčasne sa vytvorí analgetický efekt,zvyšuje sa metabolizmus a dochádza k vyplaveniu škodlivín z poškodeného tkaniva. Na druhej strane sa prísun živín znásobí hlavne oxidu kyslíka, a samotné tkanivo sa lepšie zregeneruje. Potlačí sa tvorba zápalových enzýmov v tkanive a dôjde k rozpusteniu vápenatých usadenín.

Porovnanie princípov: Fokusová a Radiálna rázová vlna

Radiálna rázová vlna
 • Radiálna rázová vlna vytvára pomalšie tlakové pulzy dlhé stotinu sekundy
 • najintenzívnejšia účinnosť je v mieste dotyku s tkanivom
Fokusovaná rázová vlna

Fokusovaná rázová vlna má vyšší okamžitý výkon (1000× vyšší okamžitý výkon), a doba trvania jeho impulzu je 100×kratší než u radiálnej vlny
Pulz je sústredený do ohniska (fokusu) v hĺbke tkaniva

Výkony nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.