Anatómia ramena

Ramenným kĺbom bežne pomenúvame sústavu dvoch samostatných kĺbov (ramenný kĺb a akromioklavikulárny kĺb) a priestoru medzi nimi (subakromialna burzu).

Kosti

Túto oblasť vytvárajú 3 kosti. Ramená kosť, lopatka a kľúčna kosť. Ramená kosť na svojom hornom konci je tvorená kĺbovou plochou guľovitého tvaru a dvoma výbežkami – veľký hrboľ, ktorý je hore a vzadu a malý hrboľ, uložený vpredu, medzi nimi je úzky zárez v kosti – sulkus intertuberkularis. Lopatka je tvorená telom trojuholníkového tvaru, ktoré si môžeme nahmatať na chrbte. Z tela lopatky vybiehajú 3 výbežky. Nabok vybieha výbežok glenoid. Hore nad lopatku vybieha výbežok akromion – môžeme si ho nahmatať na vrchole ramena. Dopredu vybieha výbežok korakoideus – je to malá kostička medzi ramenom a klavikulou.

Kĺby a väzy

Ramenná kosť je spojená guľatou kĺbovou plochou s bočným výbežkom lopatky glenoidom. Toto spojenie sa nazýva ramenným kĺbom. V prednej a spodnej časti obalu ramena sa nachádza glenohumerálne ligamentum. Tento väz je podstatný pre stabilitu ramenného kĺbu. Kľúčna kosť sa spája s horným výbežkom klavikuly akromionom. Toto spojenie sa nazýva akromioklavikulárny kĺb, zjednodušene AC kĺb. Klavikula je fixovaná ku lopatke ešte dvoma väzmi, ktoré odstupujú z hornej časti lopatky a upínajú sa na spodnú plochu klavikuly. Ide o korakoklavikulárne ligamentá. Tieto väzy sú podstatné v stabilite kľúčnej kosti. Medzi korakoidom a prednou plochou akromia sa rozpína korakoakromiálne ligamentum.

Svaly a šľachy

V oblasti ramena sú podstatné 3 svaly rotátorovej manžety , veľký deltový sval a šľachy bicepsu.

Rotátorová manžeta

Táto štruktúra je vytvorená 3 šľachami svalov m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. subscapularis (skratka m. znamená muskulus, v preklade sval). M. supraspinatus vychádza z hornej časti lopatky, podbieha pod akromion a fixuje sa na ramennú kosť v mieste veľkého hrboľa. M. supraspinatus pomáha ruku zdvihnúť hore. Preto sa poškodenie šľachy tohto svalu prejaví oslabením sily pri zdvihnutí predmetu do výšky, ako je uloženie pohára na vrchnú poličku, alebo zavesenie kabáta na vešiak. Druhým svalom je m. subscapularis. Vychádza z prednej plochy lopatky, prechádza pod výbežkom korakoideus a fixuje sa na ramennú kosť v prednej časti na malý hrboľ. Jeho úlohou je vnútorná rotácia ramena a ruky. Keď je roztrhnutý, tento pohyb viazne. Vpredu pomáhajú tomuto pohybu aj prsné svaly, preto sa poškodenie tohto svalu prejaví hlavne pri pohybe ruky za chrbtom. Tretím svalom je m. infraspinatus. Vychádza zo zadnej plochy lopatky a fixuje sa vzadu na ramennú kosť na veľký hrboľ. Jeho úlohou je vonkajšia rotácia, preto pri jeho poškodení viazne pohyb, ako je otváranie okna či dverí. Šľachy týchto troch svalov na veľkom a malom hrbole ramennej kosti splývajú do jednej šľachy. Toto spojenie sa nazýva rotátorová manžeta. Táto spojená šľacha vytvára prednú, hornú a zadnú stenu ramenného kĺbu.

Biceps

M. biceps je veľký sval na prednej časti hornej končatiny medzi ramenným kĺbom a lakťom. Sval odstupuje od predlaktia. Zo svalu vychádzajú smerom hore dve šľachy. Kratšia šľacha sa upína na korakoideus. Medzi veľkým a malým hrboľom ramennej kosti v sulkus intertubercularis prechádza dlhšia šľacha bicepsu. Vchádza do ramena a upína na vrchnej časti glenoidu. Táto je dôležitá, lebo je najväčším zdrojom bolestí ramenného kĺbu.

Deltový sval

Od akromia vpredu, naboku a vzadu odstupuje veľký deltový sval. Tento mohutný sval vytvára tvar samotného ramena a zužuje sa do malého úponu na ramennej kosti cca 10 centimetrov pod akromionom. Je to hlavný sval ramenného kĺbu a je zodpovedný za zdvihnutie celej ruky hore, dopredu a dozadu.

Burzy

Burza je ohraničený priestor medzi kosťami a šľachami. Najdôležitejšia burza ramena je subakromiálna burza. Je to priestor medzi vrchnou časťou rotátorovej manžety a spodným okrajom akromia. Predné ohraničenie tohto priestoru je korakoakromiálne ligamentum.