Author page: Ortopedia

Anatómia kolena

Samotný kĺb je tvorený troma kosťami. Stehenná kosť, holenná kosť a jabĺčko. Na vonkajšej strane holennej kosti sa nachádza píšťala. Spolu s holenou kosťou vytvárajú funkčný celok predkolenie.

Viac Info