Kalcifikujúca tendinitida

Čo je to?

Ide o zvláštne ochorenie šliach rotátorovej manžety ramena. Bunky v šľache začnú z neznámych príčin vytvárať bielkovinu, do ktorej sa naviaže kalcium (kalcium je základná zložka kostí). Postupne narastie nahromadené kalcium do množstva, ktoré je viditeľné na RTG a môže začať robiť pacientovi problémy. Za niekoľko týždňov alebo mesiacov môže dôjsť ku samovoľnému zmiznutiu ložiska. Tento proces vzniku a zániku ložiska sa môže niekoľkokrát opakovať. Najčastejšie sú postihnuté ženy medzi 30. a 50. rokom života.

Príčiny

Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, ako toto ochorenie vzniká. Predpokladá sa porucha imunity spolu s nedostatkom kyslíka v tkanive šľachy.

Diagnóza

Počas vzniku ložiska väčšinou pacient nemá bolesti. Naopak pri zániku ložiska sa okolie výrazne prekrví. Pritekajúca krv do ložiska prináša látky, ktoré sú potrebné na vstrebanie ložiska a na obnovu poškodenej šľachy. Na druhej strane to spôsobí zápal a výraznú bolesť. Táto bolesť pri náhlom vzniku je veľmi veľká. Pacient prichádza na pohotovosť alebo do ambulancie s výraznými bolesťami pri každom pohybe ramena, nevie spať, nevie sa obliecť. Bolesť trvá niekoľko dní a potom postupne mizne. Vstrebanie ložiska môže prebiehať pomalšie, potom má pacient bolesť menšiu, ale dlhšie. Druhá skupina pacientov má chronickú, niekoľkoročnú bolesť ramena. Takýto stav vzniká, ak je ložisko veľké a mechanicky pôsobí bolesť pri pohybe ramena narážaním do okolia. Samotné ložisko sa nevstrebáva a mierna bolesť pri dvíhaní rúk v rôznej úrovni pretrváva roky.

RTG

Základom diagnostiky kalcifikácii je RTG. Na bežnom snímku ale vidno kalcifikácie len v šľache m.supraspinatus (hore nad ramennou kosťou). Pokiaľ je kalcifikát v šľache m.subscapularis (vpredu) alebo m. infraspinatus (vzadu) prekryje sa s ramennou kosťou. Úspešnosť RTG je 90 %.

USG

Je to rýchle, presné a nezaťažujúce vyšetrenie na zistenie rozsahu poškodenia šliach ramena. Je bežne dostupné v ortopedickej ambulancii. Jeho problémom je subjektívna interpretácia výsledku. Preto je toto vyšetrenie vynikajúce iba v rukách skúseného lekára, ktorý sa USG vyšetreniu ramena venuje dlhodobo. Pokiaľ je vyšetrenie vykonané skúseným lekárom, jeho úspešnosť je 100%. Navyše na USG možno presne určiť polohu kalcifikátu pred obstrekom alebo operačnou liečbou.

MRI

Magnetická rezonancia je zaťažujúce, drahé a ťažšie dostupné vyšetrenie v porovnaní s USG vyšetrením. Jej hlavnou prednosťou je reprodukovateľnosť hodnotenia nálezu, keďže každý posudzujúci lekár má možnosť si opakovane aj s odstupom času pozrieť obrazovú dokumentáciu a posúdiť presný a detailný obraz šliach ramena. V prípade kalcifikácii je skôr zavadzajúce – mal som niekoľko pacientov s kalcifikátom, ktorým popísali na MRI kalcifikát ako tumor, alebo častejšie nie je z MRI vyšetrenia jasné o aký problém v šľache ide.

Základom diagnostiky kalcifikátu rotátorovej manžety je RTG spolu s typickým klinickým prejavom. USG spresňuje diagnózu a pomáha s lokalizáciou. MRI vyšetrenie je pri tomto ochorení málo prínosné.

Terapia

Základom liečby je konzervatívny postup. Ten pozostáva z kľudu, analgetík a obstrekovej liečby. Pod obstrekovou liečbou rozumieme aplikáciu špeciálneho liečiva ihlou do oblasti defektu. Môže isť o kortikoid, lokálne anestetikum, či inú látku. V chronickom štádiu sa pridružuje do liečby rehabilitácia. Zvláštna forma liečby je aplikácia šokových ultrazvukových vĺn na miesto ložiska s efektom rozrušenia ložiska a jeho následného vstrebania. U väčšiny pacientov je konzervatívna liečba dostatočná.

Operácia

U pacientov s chronickou bolesťou, ktorá trvá viac ako rok, je indikovaná operácia. Operácia sa vykonáva artroskopicky s otvorením ložiská v šľache a jeho výplachom. Výhodou operácie je, že v mieste ložiska po zákroku vznikne jazva a nedochádza ku novému vytvoreniu kalcifikátu. Operačný výkon je nenáročný a pacienti sa do 2 až 6 týždňov vracajú do záťaže. Mierne bolesti môžu pretrvávať do 3 až 6 mesiacov, kým sa v mieste operácie nevytvorí plnohodnotná jazva.