Plastika predného skríženého väzu

Ide o operáciu, ktorej cieľom je odstrániť nestabilitu kolena pri rotačnom pohybe. Ide o pohyb pri ktorom stojíte plnou váhou na jednej nohe a vytočíte sa telom doprava alebo doľava. Pri tomto pohybe dôjde ku vytočeniu stehna spolu s telom voči predkoleniu a práve predný skrížený väz má tento pohyb zastaviť. Najčastejšie k týmto pohybom dochádza pri športe – futbal, lyžovanie, hádzaná…ale môžte ho vykonať aj pri bežnom vystupovaní z auta. Pokiaľ je predný skrížený väz roztrhnutý dôjde k nadmernému pohybu a posunu stehna voči predkoleniu spolu s poškodením chrupky alebo menisku. Následne pociťujete v kolene bolesť, môžte mať koleno naplnené krvou.

Nie každé koleno, ktoré ma poškodený tento väz potrebuje operáciu. Podstatné je či pri popísanom pohybe ma pacient pocit nestability alebo bolesť. Často ku operácii dovedie pacienta roztrhnutie menisku či chrupavky v kolene pri jednom z týchto nadmerných pohybov stehna voči predkoleniu. Následne sa zistí, že okrem poškodeného menisku je odtrhnutý aj predný skrížený väz.Pokiaľ sa pacient rozhodne podstúpiť túto operáciu je veľká šanca(80%), že sa po zhojení a rehabilitácii vráti o 6–7 mesiac ku plnej športovej záťaži bez bolesti a nestability.

Roztrhnutie predného skríženého väzu (klinika, diagnóza, terapia)

Postup operácie

Operácia sa bežne vykonáva v podmienkach jednodňovej chirurgie. Princíp operácie je odstránenie zvyškov nefunkčného väzu a jeho nahradenie novým väzom-štepom, ktorý zafixujeme do stehenej kosti a predkolenia na mieste pôvodného väzu. Tento štep postupne organizmus prijme za svoj a dôjde ku jeho prehojeniu. Tento základný princíp sa opakuje pri každej operácii plastiky predné skríženého väzu. Napriek tomu existuje veľa možnosti ako tuto operáciu urobiť. Je niekoľko možnosti odkiaľ „pozháňať“ tento nový väz, je niekoľko spôsobov ako navŕtať tunely do kosti do ktorých tento väz vložíme, a je množstvo spôsobov fixácie štepu ku kosti. Keď tieto možnosti vynásobíme dôjdeme ku číslu nad 100. Máme teda viac ako sto spôsobov ako tuto operáciu vykonať. V ďalšom texte je popísaná technika, ktorú pokladám za najlepšiu kombináciu uvedených možností. Ide o techniku pri ktorej ako štep používame vlastnú pacientovu šľachu m.semitendinosus, vŕtanie kanálov prevádzame anteromedialnou technikou a fixácia sa prevádza skutkov alebo pinmi.

Diagnostická artroskopia

Operácia sa vykonáva artroskopicky. Prvý krok je diagnostická artroskopia kolena. Zistia sa všetky poškodenia chrupky, meniskov, a vnútrokolených väzov a šliach. Pri artoskopii kolena môžme zistiť poškodenie predného skríženého väzu, zadného skríženého väzu a šľachy m.popliteus. Následne sa ošetria nálezy na meniskoch a chrupke a pokiaľ sa potvrdí roztrhnutie predného skríženého väzu a zároveň sa potvrdí, že zadný skrížený väz nie je roztrhnutý, môžme pristúpiť ku operácii.

Odber štepu

Nasleduje odber štepu. Začiatok šľachy m. semitendinosus sa nachádza cca l cm vnútorne a l cm pod tuberositas tibie na prednej ploche predkolenia. Bližšie informácie v článku anatómia kolena. Nad týmto miestom vykonáme cca 3–4 cm dlhý rez kožou a podkožím á následne nájdeme danú šľachu. Okrem nej odstupujú z tohto miesta ďalšie 2 šľachy (m.gracilis, m.sartorius).Na operáciu môžme použiť aj šľachu m.gracilis. Ako už názov napovedá ide gracilnú, teda tenkú a kratšiu šľachu ako šľacha m.semitendinosus. Samostatne sa nepoužíva, ale môžme odobrať obe šľachy aby štep bol dostatočne hrubý. Po odobratí šľachy v dĺžke cca 20 cm špeciálnym nožom, túto šľachu upravíme do tvaru ktorý je vhodný na vloženie do kolena. Ideálne šlacha vytvorí valec o dlžke 9 cm a šírke 8 až 9 mm. Podľa toho čo sa nám podarí odobrať, môže sa meniť dĺžka a šírka štepu. Podľa toho meníme hrubku použitých vrtákov a menime fixačnú techniku. Pokiaľ je štep zo šlachy m.semitendininosus príliž tenký priložíme ešte šlachu m.gracilis. Štep odložíme na bok a vraciame sa naspäť do kolena.

Vŕtanie kanálov

Ďalším krokom operácie je navrtanie kanálov, cez ktorý sa štep prevlečie do kolena a následne sa v týchto kanáloch fixuje. Pri našej technike ide o jeden kanál v predkolení a jeden kanál v stehennej kosti. Pre výsledkom je podstatné aby miesto kde tieto kanály vstupujú do kolena bolo identické z miestom kde odstupoval pôvodný väz. Vŕtanie kanálu v stehennej kosti vykonávame anteromedialnou technikov. Pri tejto technike vrták do kolena zakladáme z vnútornej časti kolena pod jabĺčkom a vŕtame kanál široký podľa hrúbky štepu v dĺžke 30 mm. Kanál nedosahuje na vonkajší povrch stehennej kosti. Výhoda tejto techniky spočívá v tom, že sa ľahšie vrtákom dostaneme na pôvodne anatomické miesto odstupu väzu zo stehennej kosti. Pri iných technikách nie je možné presne zacieliť na toto miesto a nový väz je zvyčajne trochu vyšie ako pôvodný. Následne zacielime špeciálnym zameriavačom na pôvodné miesto odstupu väzu z predkolenia a navŕtame kanál cez celé predkolenie – z vonkajšieho povrchu kosti až do kolena.

Vloženie štepu a jeho fixácia

Nasleduje vloženie štepu. Vťahujeme ho do kolena cez kanál v predkolení a následne do kanála v stehennej kosti. Aby sa štep vhojil do kosti vo svojom okolí je ho nutné na tomto mieste zafixovať.
stehennej kosti sa môže fixovať skrutkou, ale t.č. väčšinu operácii vykonávame so závesným systémom. Ide o titánovu sponu pomocou ktorej zavesíme štep na vonkajší okraj kosti. Šľachu potom pomocou neho na pevno vtiahneme do kanála.
Štep v predkolení sa može fixovať skrutkou. Aj v tejto lokalite sa môžu použiť závesné kortikálne systémi. Skrutku zaskrutkujeme do kanála ku štepu z vonkajšej strany predkolenia, týmto štep získa pevnú fixáciu pod správnym napätím.

Ukončenie operácie

Nasleduje vyskúšanie plného pohybu kolena a háčikom vyskúšame pevnosť štepu. Zakladáme jednu redonovú drenáž „hadičku“ do kolena. Pokiaľ je všetko v poriadku, šijeme operačné rany, sterilne ich kryjeme, nakladáme elastickú bandáž a pooperačnú ortézu s limitom pohybu. Redonovú drenáž vyberáme na druhý deň ráno po operácii. Pacient je následne prepustený do ambulantnej starostlivosti.

V pooperačnom období pacient chodí o barlách cca mesiac a nosí špeciálnu ortézu. Nasleduje postupná rehabilitácia. Plná športová zaťaž sa povoľuje na 6–7 pooperačný mesiac. Podrobnejší pooperačný postup a rehabilitácia je popísaná v brožúre: Pooperačné pokyny po plastike predného skríženého väzu (LCA)