Artroskopia

Artroskopia je cudzie slovo pozostávajúca z dvoch slov, a to „arto“, čo predstavuje kĺb a „skopia“ , čo predstavuje vyšetrenie zrakom. V preklade artroskopia znamená vyšetriť vnútro kĺbu zrakom. Artroskopia je najčastejšia operácia v ortopédii. Slúži na zistenie stavu vnútra kĺbu a zároveň na vyriešenie poškodenia, ktoré sa v kĺbe nájde.

Rozdiel oproti klasickej operácii je v spôsobe, ako sa do kĺbu pozrieme. Bežná operácia predstavuje rozrezanie kože, podkožia a obalov kĺbu. Aby sme niečo v kĺbe videli, potrebujeme minimálne 3 až 5 centimetrový otvor. A stále vidíme len tú časť kĺbu, ktorá sa nachádza tesne pod otvorom. Pokiaľ chceme niečo v kĺbe opraviť, zašiť, odstrániť, potrebujeme otvor veľký 5 až 10 centimetrov – v závislosti od veľkosti kĺbu. Pri artroskopii sa do kĺbu pozrieme špeciálnym optickým zariadením – artroskopom. Je to tenká rúrka hrúbky okolo 5 mm, ktorú do kĺbu zavedieme cez maličký 5 mm rez. V rúrke je zabudovaný zdroj svetla, ktorý osvetlí vnútro kĺbu a systém šošoviek, ktoré prenesú obraz cez svetelný kábel na obrazovku. Obraz je približne 7× zväčšený, takže môžeme vidieť detaily niekoľko milimetrových štruktúr. Kĺb sa vyšetruje vo vodnom prostredí. Cez obal artroskopu sa špeciálnou pumpou tlačí do kĺbu tekutina. Pokiaľ chceme niečo v kĺbe opraviť, máme nachystané špeciálne artroskopické nástroje, ktoré zavádzame cez ďalšie rovnako malé otvory, t.j. do 5 mm.

Medzi artoskopiou a otvorenou operáciou sa nachádza artroskopicky asistovaná operácia. Artroskop sa použije na zistenie stavu v kĺbe, vykoná sa časť výkonu a potom z menšieho rezu sa dokončia veci, ktoré nie sme schopní urobiť artroskopickými nástrojmi. Ako sa rozširujú možnosti artroskopie, počet týchto výkonov klesá.

Najväčšiou výhodou artroskopie je väčšia schopnosť zistenia poškodenia v celom kĺbe. V priebehu posledných 20 rokov sa pomocou artroskopie objavili nové poškodenia, ktoré sa pri otvorenej operatíve prehliadali. Druhou výhodou je, že na prístup do kĺbu potrebujeme menší rez, a tým aj menej poškodíme obal kĺbu. Preto pacienti majú po bežnej artoskopickej operácii väčšinou menšie bolesti a rýchlejšie sa vrátia do záťaže. Pokiaľ sa vykonáva rekonštrukčná operácia, t.j. niečo prišívame a zachraňujeme, sú bolesti a návrat do záťaže porovnateľné s bežnou otvorenou operáciou.
Nevýhodou artroskopie je cena vybavenia. Štandardne vybavená artroskopická veža (stojan, na ktorom sú položené všetky potrebné prístroje) stojí cca 80 000 €. Druhou nevýhodou je zneužívanie jednoduchosti artroskopie na vykonanie zbytočných operácii. Niektorí lekári si artroskop zamieňajú za kvalitné klinické vyšetrenie. Pacientovi s bolesťou kĺbu je odporučená artroskopia bez toho, aby lekár vedel, čo mu je. Spolieha sa, že už niečo v tom kĺbe nájde a opraví to. Diagnostická artroskopia len za účelom zistenia diagnózy je nesprávny postup.