Prevádzkuje súkromnú ortopedickú prax v Košiciach Artrocentrum Ortopedia inak.
Špecializuje sa na operácie ramenného a kolenného kĺbu, od jednoduchých artroskopií až po náročné rekonštrukčné operácie. Po atestácii z ortopédie absolvoval dlhodobé stáže v zahraničí ESSKA fellowship v Basingstoke (Veľká Británia) a SECEC fellowship v Düssoldorfe (Nemecko). Mal aktívnu účasť na viacerých slovenských a zahraničných kongresoch, účasť na množstve kadaveróznych a operačných kurzoch a ďalších vzdelávacích aktivitách. Poskytuje vzdelávanie iným slovenským ortopédom v oblasti artroskopickej operatívy v rámci Zimmer Biomet institute.

1998 – 2013 Nemocnica Košice – Šaca, ortopedické oddelenie
2013 – 2019 Ortopedická ambulancia Košice, operačné výkony v rámci siete nemocníc Sveta zdravia. 2020 primár spojeného Ortotraumatologického oddelenia NsP Poprad
2021 – 2023 Ortopedická ambulancia Košice, operačné výkony Železničná nemocnica Košice, Pro Care Košice, UN sv. Michala Košice, Scarlet clinic, Nemocnica Snina, NsP Revúca.